Voorzien van een dosis kennis en ervaring op het gebied van de hedendaagse kunst ontwikkelt en realiseert Kunst voor Kunstzaken bijzondere kunstprojecten voor en in samenwerking met uiteenlopende opdrachtgevers.

De wensen van de opdrachtgever vormen bij elk project het uitgangspunt. Kunst voor Kunstzaken vertaalt deze wensen samen met de opdrachtgever naar een uitvoerbaar kunstproject. De positie van het beoogde publiek speelt in het proces altijd een belangrijke rol.

Het uitgangspunt voor de aanpak van Kunst voor Kunstzaken is het creëren van een situatie waarin een evenwichtige verhouding ontstaat tussen kunstenaar/kunstwerk, opdrachtgever en het publiek opdat een optimaal kunstproject kan worden gerealiseerd.

Kunst voor Kunstzaken heeft de volgende expertises

Advies en bemiddeling

Bij Kunst voor Kunstzaken kunt u terecht voor advies over het realiseren van kunstopdrachten bij gebouwen, infrastructurele werken, in het landschap en de openbare ruimte. Kunst voor Kunstzaken kan bemiddelen tussen u als opdrachtgever en een kunstenaar. Kunst voor Kunstzaken ontwikkelt en begeleidt ook manifestaties en kunstprojecten met een tijdelijk karakter zoals bijv. een Community Art project of een tentoonstelling in de buitenruimte. Daarnaast kan Kunst voor Kunstzaken u adviseren over het aankopen en presenteren van beeldende kunst in uw (bedrijfs)panden, het beheer en behoud van een kunstcollectie of het opschonen hiervan.

Project- en planontwikkeling

Kunst voor Kunstzaken ontwikkelt beleidsplannen en scenario’s voor het inzetten van creativiteit en cultuur bij stedelijke of ruimtelijke vraagstukken. Het ontwikkelen van een kunstenplan voor een nieuwbouwwijk of specifieke opgave zoals bijv. een stadsrand , een nieuw natuurgebied of een nieuwe spoorlijn behoort tot de mogelijkheden.

Management en organisatie van kunstprojecten

Kunst voor Kunstzaken heeft veel ervaring op het gebied van management en organisatie van kunstprojecten. Voor uiteenlopende kunstprojecten zoals een tentoonstelling, manifestatie, excursie, workshop of symposium kunt u Kunst voor Kunstzaken inschakelen.

Naast een van deze specialiteiten kan Kunst voor Kunstzaken ook het hele traject van projectontwikkeling tot uitvoering en realisatie van kunstprojecten verzorgen.

Wie is Kunst voor Kunstzaken?

Kunst voor Kunstzaken is in 2007 opgericht door kunsthistoricus Anne Reenders. Zij heeft inhoudelijk veel kennis en ervaring op het gebied van kunst en de mogelijke bijdragen die kunstenaars kunnen leveren aan stedelijke en ruimtelijke ontwikkelingsprocessen.

Voor de oprichting van haar eigen onderneming heeft ze ruime ervaring opgedaan bij diverse bedrijven en instellingen in de kunstsector. Zo werkte ze bij Atelier HSL, het kunstprogramma bij de aanleg van de Hogesnelheidslijn-Zuid. Kunstenaars, fotografen en vormgevers kregen opdrachten om de culturele betekenis van deze nieuwe spoorlijn te verbeelden. Bij het Centrum Beeldende Kunst Utrecht werkte Anne Reenders aan het project Zangsporen. In dit kunstprogramma stond de rol die kunstenaars kunnen spelen bij de (her)inrichting van natuurgebieden in het Groene Hart centraal. Daarnaast stelde ze als curator diverse tentoonstellingen samen over hedendaagse kunst.

Van september 2007 tot november 2011 was zij aangesteld als stedelijk adviseur beeldende kunst bij de Gemeente Enschede. In die functie adviseerde zij deze gemeente over alle zaken die de Collectie Enschede, de gemeentelijke kunstcollectie betroffen. Zo kreeg de Collectie Enschede een helder profiel door een zorgvuldige selectie. Ook zorgde ze voor een permanente presentatie van een deel van deze collectie in het Stadhuis van Enschede en adviseerde ze over nieuwe aankopen. Ze schreef een Scenario voor kunst in de stadsrand dat als leidraad dient voor nieuwe kunstprojecten en begeleidde en realiseerde verschillende kunstopdrachten in de openbare ruimte en bij gebouwen. Sinds 2007 begeleidt ze diverse kunstprojecten op De Uithof in opdracht van Universiteit Utrecht.

In haar werk zoekt Anne Reenders naar situaties waarin beeldende kunst optimaal tot zijn recht kan komen en waar verschillende aspecten van hedendaagse kunst worden belicht. Zij schroomt niet om met verrassende en uitdagende keuzes voor kunstenaars te komen en zowel de opdrachtgever als de kunstenaar te prikkelen een bijzonder project te willen realiseren. Hierbij houdt zij rekening met de wensen van de opdrachtgever, de autonomie van de kunstenaar en de rol van het publiek.